FUNDACJA SHEVA

Fundacja SHEVA stawia sobie za cel szerzenie świadomości o wielokulturowym społeczeństwie w przeszłości i teraźniejszości.