MARIA REDKO

Maria Redko (ur. 1985) – pracuje jako niezależna artystka, stosuje techniki malarstwa akwarelowego i olejnego. Tworzy szkice ołówkiem, ilustracje cyfrowe, a jej głównym kierunkiem jest malarstwo portretowe. Ukończyła BrSU Puszkina, specjalność nauczyciel-artystka (2003–2008), w latach 2008–2009 kształciła się w Berlinie w Wyższej Szkole Artystycznej Weissensee na wydziale malarstwa. Miała własne wystawy, a także brała udział w kolektywnych wystawach: w Niemczech, na Węgrzech, w Polsce, Szwecji, Grecji, Rosji, Białorusi. Laureatka wielu konkursów kreatywnych, w tym Art. Lebedev Studio. Uczestniczka polsko-brytyjskiego projektu studia filmowego BreakThru Films, w którym w ramach międzynarodowego zespołu artystów namalowała w 2016 r. farbami olejnymi film o van Goghu Twój Vincent. Obrazy malarki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Ameryce, Rosji, Japonii, Polsce, Niemczech i we Włoszech.