NATALIA BLOCH

Natalia Bloch antropolożka, profesorka w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest też członkinią Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się tematami uchodźstwa, migracji i turystyki, zwłaszcza w kontekście postkolonialnym. Prowadzi badania w obozach uchodźców tybetańskich i wśród mobilnych pracowników nieformalnego sektora turystycznego w Indiach oraz nad wysiedleniami z obszarów chronionych. Jest też zaangażowana w badawcze i interwencyjne projekty migracyjne w Polsce. Autorka i współredaktorka książek, szczególnie poświęconych tematyce migracyjnej, oraz zbiorów reportaży antropologicznych. Laureatka Pióra Nadziei – dziennikarskiej nagrody Amnesty International – za reportaż Nie jesteśmy Buddami, kuratorka wystawy Wszyscy jesteśmy migrantami, autorka tekstów dla portalu post-turysta.pl.