PATRYCJA SASNAL

Patrycja Sasnal – politolożka i arabistka, ukończyła też filozofię. Kieruje badaniami w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i prowadzi Akademię Migracji w College of Europe. Jest ekspertką Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ, członkinią rady European Council on Foreign Relations i eksperckiej komisji ds. migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się polityką na Bliskim Wschodzie, radykalizacją, migracjami i filozofią polityki. Publikowała m.in. w „The Guardian”, „Le Monde” i „Polityce”. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, Sorbonie (Paris III) oraz na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie. Była stypendystką Fulbrighta na SAIS, Johns Hopkins University w Waszyngtonie. Jej ostatnia książka pt. Arendt, Fanon and Political Violence in Islam ukazała się w 2019 r. w Routledge. Ma doktorat z nauk politycznych.