ROMAN WIERUSZEWSKI

Roman Wieruszewski – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od 1992 do 1995 r. współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 r. szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998–2000 i 2003–2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący komitetu w latach 2003–2004). Członek Rady ds. Uchodźców I, II i III kadencji (1999–2014). Były członek komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, emerytowany profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN. Do 2015 r. był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.