FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH SOMA

Fundacja Obszar Działań Twórczych „SOMA” powstała w styczniu 2021 roku z nieformalnej inicjatywy zrzeszającej sympatyków kreatywnej pracy z ciałem (łac. soma). Promuje sztukę teatralną (w szczególności pantomimę i teatr ruchu), a także sztukę Nowego Cyrku w środowiskach wykluczonych i społecznościach z ograniczonym dostępem do kultury i sztuki. Fundację tworzą animatorzy i popularyzatorzy ruchu przez sztukę.

Prowadzimy zajęcia teatralne, treningi i warsztaty kuglarsko–cyrkowe, warsztaty pracy z ciałem oraz zajęcia z jogi i pantomimy.