GRUPA BERGAMOT

Grupa Bergamot (Volha Maslouskaya, Raman Tratsiuk) została założona w 1998 r. w Brześciu w Białorusi. Grupa zajmuje się sztuką performansu, wideo, fotografią, obiektami, a jej członkowie są również kuratorami wydarzeń artystycznych. W swoich pracach poruszają tematy komunikacji, przemocy, płci i ról społecznych, w niektórych swoich akcjach zacierają granice między artystą a widzem. Od 2000 r. członkowie stowarzyszenia Białoruskiej Sztuki Współczesnej. Ich prace były prezentowane m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, CSW Zamek Ujazdowski, Musée d’Art Moderne et Contemprain w Saint-Étienne Métropole, wiedeńskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej MUMOK, na European Media Art Festival i Manifesta 9. Wybrane wystawy grupy to m.in. Every Day. Art. Solidarity. Resistance, Mystetskyi Arsenal (2021, Kijów, Ukraina), Zbor. In progress (2018, galeria Y, Mińsk, Białoruś), Hotel de Inmigrantes – Cosmopolitan Stranger (2012, Manifesta 9, Hasselt, Belgia) European Performance Art Festival (2006, CSW Zamek Ujazdowski), Passage d’Europe (2004, Musée d’Art Moderne et Contemprain, Saint-Étienne Métropole, Francja), Public Rituals. Art/Video from Poland (2003, MSW MUMOK, Wiedeń, Austria), European Media Art Festival (2003, Osnabrück, Niemcy), Nowa sztuka Białorusi (2000, CSW Zamek Ujazdowski), I Białorusko-Polski Festiwal Sztuki Współczesnej (1999, Brześć, Białoruś).