AKREDYTACJE DLA MEDIÓW

Akredytacje na Malta Festival Poznań 2022 będą wydawane tylko przedstawicielom i przedstawicielkom mediów aktywnie wykonującym zawód. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny oraz dokonać wyboru wydarzeń festiwalowych, w których chce się uczestniczyć. Jeżeli wybrane wydarzenie grane jest więcej niż raz, należy zaznaczyć tylko jeden termin.

Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne i pojedyncze. Akredytacje dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne. Zaznaczenie we wniosku akredytacyjnym danego spektaklu nie gwarantuje otrzymania wejściówki. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie wraz z listą wydarzeń, na które zostały przyznane wejściówki prasowe lub zezwolenia na fotografowanie/filmowanie, zostanie przesłane najpóźniej w poniedziałek 20 czerwca 2022 r.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY
Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w środę, 15 czerwca 2022 r.

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH
Złożenie wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

ODPRAWA PRASOWA

Spotkanie prasowe i krótki spacer po miasteczku festiwalowym odbędzie się pierwszego dnia Festiwalu Malta, w poniedziałek, 27 czerwca o godz. 12:00 na placu Kolegiackim. Zapraszamy po odebranie niezbędnych wejściówek, biletów oraz media access. Udzielimy odpowiedzi na wszystkie praktyczne pytania!