Malta Festival Poznań nie mógłby się odbyć bez wsparcia wielu firm i instytucji. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Organizator:

Malta Festival Poznań jest laureatem EFFE Awards 2015. Otrzymała znak EFFE 2019-2020:

Festiwal zrealizowany przy wsparciu finansowym:

https://performeurope.eu/

Sponsorzy:

Patroni medialni