OPEN CALL Kurs Miejskiego Relaksu #2 – zgłoś się do laboratorium działań twórczych dla młodzieży!

20/03/2022
grafika: Bękarty
grafika: Bękarty

Ogłaszamy drugą edycję Kursu Miejskiego Relaksu – permakulturowego laboratorium działań twórczych dla młodych artystek i aktywistów w przedziale wiekowym 16–20 lat. Projekt jest organizowany na rodzinnych ogródkach działkowych w ramach Malta Festival Poznań 2022. Zajęcia będą odbywać się od kwietnia do czerwca w formie weekendowych warsztatów, a zwieńczeniem projektu będzie wystawa artystyczna w trakcie festiwalu. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.

Ni z gruszki, ni z pietruszki zaczęliśmy żyć w świecie, który nie mieści się nam w głowach. Znikanie z naszych lasów setek gatunków roślin i zwierząt. Agresja militarna na wolnych ludzi w Ukrainie, Syrii, Afganistanie, Palestynie. Ostatnie huragany w Poznaniu i coraz mniejszy dostęp do wody pitnej w Wielkopolsce będące namacalnym efektem załamania klimatycznego. 

Czego w tych czasach potrzebujesz jak powietrza, by marzyć, rozwijać się twórczo, czuć się bezpiecznie? Czego brakuje ci jak wody? Co pozwoli ci się ukorzenić, splątać w grzybnię wspierającej się wzajemnie społeczności? Co sprawi, że nie wpadniesz jak śliwka w kompot, a rzeczywistość nie wbije cię w ziemię? – pytają Joanna Pańczak i Agnieszka Różyńska, autorki koncepcji programu Kursu Miejskiego Relaksu.

Zapraszamy młode fotografki, filmowców, działaczki proekologiczne, zapalonych dziennikarzy, pisarki, rysowniczki, harcerzy, przyrodników i malarki do wzięcia udziału w naborze Kursu Miejskiego Relaksu #2. Jeśli chciałbyś odkryć nowe zainteresowania, rozwinąć swoją kreatywność, poznać osoby, które podobnie jak ty są wrażliwe i twórcze – dołącz do projektu i aktywnie działaj w obszarze, który cię interesuje.

Podczas warsztatów będziemy odpoczywać na ogrodach działkowych, a w art-altanie stworzymy studio sztuki zaangażowanej i eksperymentalnej relacji z roślinami. W twórczym i zaangażowanym gronie poszukamy odpowiedzi na kryzys wyobraźni. Finał projektu odbędzie się w formie instalacji artystycznej oraz premiery podcastu, które zostaną zaprezentowane na ogrodach działkowych 3 lipca podczas Malta Festival Poznań 2022. Szczegóły w regulaminie open calla.

Zakres tematów poszczególnych spotkań:
→ warsztaty z produkcji podcastów,
→ współtworzenie ekoartystycznego zinu o formach bliskości i utopijnych myślach o przyszłości, miejskim chilloucie, permakulturze, człowieku i naturze,
→ przestrzeń na twoją sztukę,
→ chillowanie: aromaterapia, uprawianie roślin, tworzenie naturalnych barwników
i kadzideł,
→ projektowanie i testowanie aktywnego relaksu dla siebie i innych, z troską o klimat oraz ludzkich i nieludzkich przyjaciół,
→ poznanie i wspieranie społeczności RODos*: jej tradycji, mądrości i potrzeb.

*RODos – rodzinne ogródki działkowe

Koncepcja: Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska
Opieka kuratorska i prowadzenie zajęć: Agnieszka Różyńska
Wsparcie programowe i prowadzenie zajęć: Anna Gruszka
Produkcja i wydanie podcastu: Antropofon

_________________________

INFORMACJE PRAKTYCZNE

KALENDARZ SPOTKAŃ
23–24.04
7–8.05
28–29.05
11–12.06
25–26.06
3.07 – Relax Exhibition

Harmonogram spotkań może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną lub pogodową.

TERMINY
nabór: 21.03–11.04
ogłoszenie wyników: 15.04
realizacja: Malta Festival Poznań (27.06–3.07)**

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Zgłoszenie do open calla Kurs Miejskiego Relaksu należy wysłać w postaci wypełnionej ankiety do dnia 11 kwietnia 2022 r. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

REGULAMIN

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

**32. edycja Malta Festival Poznań jest planowana między 27 czerwca a 3 lipca. Sytuacja może ulec zmianie ze względu na pandemię COVID-19 lub sytuację polityczną.

 

UA

OPEN CALL Курс міського релаксу
2 – зголошуйся до участі в лаборії творчої діяльності для молоді!

Оголошуємо другу едицію Курсу міського релаксу – пермакультурної лабораторії творчої діяльності для молодих мисткинь і активістів у віці 16-20 років. Проєкт проводиться в сімейних присадибних садах в межах Фестивалю Мальта Познань 2022. Заняття будуть проходити з квітня до червня у формі воркшопів вихідного дня, а на завершення проєкту відбудеться мистецька виставка в межах фестивалю. Заявки приймаємо до 11 квітня.

Несподівано ми почали жити у світі, що не вміщається в наших головах. Зникнення з лісів сотень видів рослин і звірів. Спрямована на вільних людей мілітарна агресія в Україні, Сирії, Афганістані, Палестині. Недавні урагани в Познані і щоразу менший доступ до питної води у Великопольському воєводстві, що є видимим наслідком кліматичних змін.

Чого в цей час ти потребуєш як повітря, щоб мріяти, творчо розвиватись, почуватися в безпеці? Чого тобі бракує як води? Що дозволить тобі вкоренитись, вплестись у грибницю спільноти, що функціонує на засадах взаємопідтримки? Що не дасть тобі впасти як сливка в компот, і не дозволить реальності прибити тебе до землі? – запитують Йоанна Паньчак і Аґнєшка Рожинська, авторки концепції програми Курсу міського релаксу.

Запрошуємо молодих фотографок, кінематографістів, діячів проєктології, журналістів-ентузіастів, письменниць, художниць, скаутів, натуралістів і живописців взяти участь в наборі Курсу міського релаксу #2. Якщо ти хотів би відкрити нові зацікавлення, розвинути свою креативність, пізнати людей вразливих і творчих як ти – долучайся до проєкту і активно дій у сфері, яка тобі подобається.

Під час воркшопів ми будемо відпочивати у присадибних садках, в арт-альтанці створимо студію заангажованих і експериментальних стосунків з рослинами. У творчому й активному середовищі спробуємо знайти відповіді на кризу уяви. Фінал проєкту відбудеться у формі мистецької інсталяції та прем’єри подкасту, що будуть презентовані у присадибних садках 3 липня, під час Фестивалю Мальта Познань 2022. Детальна інформація – в умовах open call.

Спектр тем окремих зустрічей:
→ воркшопи зі створення подкастів,
→ співтворення екомистецького зіну про форми близькості й утопічні думки про майбутнє, міський чіллаут, пермакультуру, людину і природу,
→ простір для Твого мистецтва,
→ чілл: ароматерапія, садівництво, створення натуральних барвників і ароматів,
→ проектування і тестування активного релаксу для себе та інших, з турботою про клімат та людських і нелюдських друзів,
→ знайомство і підтримка спільноти RODоs (РПС)*: її традицій, мудрості і потреб.

*RODоs (РПС) – Родинні Присадибні Сади

Концепція: Йоанна Паньчак, Аґнєшка Руж
Кураторська опіка і проведення занять: Аґнєшка Руж
Програмна підтримка і проведення занятть: Анна Грушка
Створення і випуск подкасту: Antropofon

ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

РОЗКЛАД ЗУСТРІЧЕЙ
23–24.04
7–8.05
28–29.05
11–12.06
25–26.06
3.07 – Relax Exhibition

Програма зустрічей може змінитись з огляду на епідеміологічну ситуацію або погоду.

ДАТИ
набір: 21.03–11.04
оголошення результатів: 15.04
реалізація: Фестиваль Мальта Познань (27.06–3.07)**

ЯК ПОДАТИСЬ?
Заявки на open call Курс міського релаксу необхідно надіслати у вигляді заповненої анкети до 11 квітня 2022 року. Участь в заняттях безкоштовна.

УМОВИ

АНКЕТА ЗАЯВКИ

**32. едиція Фестивалю Мальта Познань запланована на період 27 червня – 3 липня. Ситуація може змінитись з огляду на пандемію COVID-19 або політичну ситуацію.