Pierwsze dwa zjazdy Akademii Miasta za nami – relacja

21/10/2022

W październiku ruszyła pierwsza międzymiastowa edycja Akademii Miasta (zjazd 0)! Zjazd inauguracyjny odbył się w Gdyni, gdzie gościł nas UrbanLab Gdynia. Jego kierowniczka, Joanna Krukowska podzieliła się doświadczeniami i obserwacjami z działań miejskiego laboratorium. Poznawaliśmy narzędzia i opracowania, pozwalające się przyglądać kwestiom klimatu w niestandardowy dla miast sposób, m.in. foresight, pomiar rezyliencji, czy miasto 15-minutowe. Wspólnie z pełnomocniczką ds. przestrzeni publicznych Barbarą Marchwicką odwiedziliśmy jedną z dzielnic Gdyni, przyglądając się w praktyce pojęciu odporności i włączaniu mieszkanek i mieszkańców w teraźniejszość i przyszłość. To case study posłużyło Adamowi Chylińskiemu do przeprowadzenia warsztatów strategicznych dot. wzmacniania społeczności lokalnej.  Spotkanie zamknęło seminarium z prof. dr hab. inż. Magdaleną Gajewską, która opowiedziała o rozwiązaniach opartych na przyrodzie w budowaniu odporności miast z perspektywy wody.

Pierwszy zjazd w Poznaniu rozpoczęliśmy od stworzenia „pojęciownika” wrażliwych miast przyszłości. Wojtek Kłosowski podzielił się rozważaniami nad miejską społecznością jutra i przedstawił autorskie narzędzie do mierzenia ryzyka w kontekście planowania przyszłości – dwuskładnikową macierzą ryzyk. Mateusz Nowacki poprowadził spacer badawczy po nowych, miejskich rubieżach w czasach kryzysu klimatycznego. Drugiego dnia rozkładaliśmy na czynniki pierwsze ideę „ekonomii obwarzanka” Kate Raworth, na gruncie miast. Naszą gościnią, dzięki współpracy z Forum Rozwoju Miast, była Karolina Medwecka – menedżerka projektów, z 20-letnim doświadczeniem w pracy z samorządami i rządem Wielkiej Brytanii. Od kilku lat praktykuje wdrażanie obwarzanka w jednej z dzielnic Birmingham – Ladywood. Podczas warsztatów Mateusza Nowackiego, z głosem doradczym Karoliny, testowaliśmy przełożenie koncepcji obwarzanka na pracę na polu praktyki miejskiej.