375 0908 2334 / The body you are calling is currently not available

Daty

29.06 / 18:30

Daty

29.06 / 18:30

Miejsce

Stara Rzeźnia

Czas

1H

Język

by / pl, angielskie, ukraińskie, niemieckie, włoskie, francuskie, rosyjskie tłumaczenie

Bilety

Bezpłatna wejściówka dostępna również w Centrum Informacji Kulturalnej od 9 czerwca / безкоштовний квиток

Realizacja

Koncepcja, performans: Igor Shugaleev, kurator, artysta: Sergey Shabohin, wideo: Alexandra Kononchenko, produkcja: Marina Dashuk

***UA***

Концепція, перформанс: Ігор Шугалєєв, куратор, митець: Сєргєй Шабохін, відео: Олександра Кононченко, продакшен: Маріна Дашук.

Інформація українською нижче.

Performans zrodził się z potrzeby protestu przeciwko przemocy, przeciwstawienia się długotrwałemu stresowi i strachowi oraz próby przezwyciężenia poczucia winy, w którym świadomie lub nie – żyją dziś Białorusini.

Wyobraź sobie bycie zatrzymanym w Białorusi: fizyczne przejście przez bezprawie i silne poczucie gniewu, które przeżyły dziesiątki tysięcy osób cywilnych – to przemoc, która trwa do dziś. Performer komunikuje się z publicznością dość bezpośrednio: utożsamiając się z zatrzymanym, symuluje sytuację cielesnego doświadczenia zbliżonego do tortur. Anonimowa ofiara, która do tej pory była jedynie newsem, przez cielesność przestaje być informacją, a staje się żywym człowiekiem.

„Szukałem sposobu, by wyrazić grozę wydarzeń, które nas spotkały, opowiedzieć o odrętwieniu, strachu i jednoczesnej pogardzie dla przemocy, o poczuciu winy za masową emigrację Białorusinów i swoją własną. Jak mogę zaprotestować, będąc tylko aktorem? Ten spektakl to moja odpowiedź: ważne jest, żeby pozostać aktywnym, świadomym, nieobojętnym i obecnym”. Igor Shugaleev

375 0908 2334:

375 – kod telefoniczny Republiki Białorusi

0908 to data wyborów prezydenckich, które zostały sfałszowane przez władze. Rozgoryczenie i niezadowolenie z wyników wyborów zaowocowało rewolucyjnym ruchem protestacyjnym, który trwa do dziś.

2334 to numer artykułu Kodeksu administracyjnego Naruszenie procedury organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, na którego podstawie od sierpnia 2020 r. skazano ponad 40 tys. Białorusinów i Białorusinek.

Projekt został stworzony również po to, by zbierać pomoc finansową dla ofiar przemocy i represji w Białorusi na konto charytatywne HUMANOS Foundation.

Projekt został wyłoniony w ramach open calla „No Title” dla zagranicznych artystek i twórców, mieszkających w Polsce.

***UA***

Перформанс народився з потреби протесту проти насилля, протистояння стресу і страху та спроби подолати почуття провини, в якому, свідомо чи ні, живуть сьогодні білоруси. Анонімна жертва, яка досі була лише новиною, через тілесність перформера перестає бути тільки інформацією і стає живою людиною. В назві перформансу закладено телефонний код Білорусі, дата фальсифікованих президентських виборів і номер статті Адміністративного кодексу, на підставі якого з 2020 р. засуджено понад 40 тис. білорусів. Проєкт створено в межах open call No Title.