Chinampa Lab

Daty

30.06 / 18:00

01.07 / 15:00

02.07 / 15:00

03.07 / 15:00

Daty

30.06 / 18:00

01.07 / 15:00

02.07 / 15:00

03.07 / 15:00

Miejsce

Domie

Czas

2H

Język

bez słów / без слів

Bilety

wstęp wolny / вхід вільний

Інформація українською нижче.

Chinampa Lab to projekt badający możliwości interakcji i komunikacji między roślinami, przedmiotami i ludźmi, granice międzygatunkowego dialogu i radykalnej empatii. Artysta przekształca biodane pochodzące z roślin na generatywne wideo i dźwięk, tworząc instalację dźwiękową. Odwołuje się do starożytnej zasady kultury Majów, która mówi: „Jestem innym tobą”. Wybrane przez niego rośliny tropikalne wiążą się z historią kolonializmu i praktykami przemysłowego wykorzystania przyrody na globalnym Południu.

Projekt został wyłoniony w ramach open calla „No Title” dla zagranicznych artystek i twórców, mieszkających w Polsce.

3.07 artysta poprowadzi warsztaty Webbing with Plants (3h, zapisy, angielski)

***UA***

Chinampa Lab це проєкт, що досліджує можливості взаємодії і комунікації між рослинами, предметами і людьми, кордони міжкультурного діалогу і радикальної емпатії. Митець перетворює біодані з рослин на генеративне відео і звук, що утворюють звукову інсталяцію. Він звертається до стародавнього правила культури Майя, яке каже: «Я – це інший ти». Тропічні рослини, які обрав митець, пов’язані з історією колоніалізму і практиками промислового використання природи на глобальному Півдні. Проєкт створено в межах open call No Title.