Parkuj z Analogiem – świetlica dla każdej i każdego

Czas

3H

Język

pl / ua / ru / by / en

Bilety

wstęp wolny / вхід вільний

Realizacja

Świetlica Kolektyw Analog: Adrianna Palus, Ewa Bieleńczyk-Obst, Slavka Familija, Marcin Raczkowski, Marina Sobowska, Malwina Węzka, Evgenia Sokolova, Olga Turlyuk – animacje i warsztaty dla małych i dużych, Marfa Pietrovna, Ewa Łubowska, Monika Nawrocka-Leśnik – nauka języka polskiego.

Світлиця Колектив Аналог: Адріанна Палюсь, Ева Бєленьчик-Обст, Славка Фамілія, Марцін Рачковський, Маріна Собовська, Мальвіна Вензка, Євгенія Соколова, Ольга Турлюк – анімації та воркшопи для малих і великих, Марфа Пєтровна, Ева Любовська, Моніка Навроцька-Леснік – викладання польської мови.

Zapraszamy do inkluzywnej świetlicy wypełnionej tolerancją, szacunkiem, wsparciem i wzajemną pomocą. U nas nie ma granic, uprzedzeń, podziałów, wszyscy są mile widziani. Przyjdź pobawić się z nami, pouczyć języka polskiego, pomalować, zrobić minipodchody, potańczyć. Spędzić czas na offlinie, analogowo i się zakoleżankować/zakolegować. Jesteśmy po to, by wspólnie tworzyć nową społeczność, wymieniać się doświadczeniami, poznawać oraz po prostu być i czuć się bezpiecznie jak w wymarzonym domu.

***UA***

Паркуй з аналогом – світлиця для кожної і кожного

Запрошуємо в інклюзивну світлицю, сповнену толерантністю, повагою, підтримкою і взаємною допомогою. В нас немає кордонів, упереджень, поділів, тут всім раді. Прийди погратись з нами, повчити польську мову, помалювати, зробити мінімальні вправи, потанцювати. Провести час оффлайн, аналогово і заприятелювати. Ми тут для того, щоб разом творити нову спільноту, обмінюватись досвідами, пізнавати нове і просто бути й почуватись безпечно як в омріяному домі.