Reagujemy! Otwarta Sieć Organizatorek i Organizatorów Kultury

Daty

28.06 / 10:00

Daty

28.06 / 10:00

Miejsce

CK ZAMEK

Czas

6H

Język

pl / en 

Bilety

zapisy

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się pod opisem sieci.

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, agresja Rosji na Ukrainę oraz zwiększająca się różnorodność etniczna w Polsce mobilizują środowisko kultury do nowego namysłu nad misją, programem, sposobami organizacji pracy i relacjami z odbiorcami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych. Jak otwierać instytucje i działania kulturalne na społeczeństwo wielokulturowe zarówno na poziomie programowania, a więc poruszanych tematów i zapraszanych do współpracy twórców i twórczyń, kontaktu z publicznością, jak i na poziomie zatrudnienia? Jak diagnozować tematy, które dla danej mniejszości są ważne? Czy tworzyć wydarzenia uniwersalne, czy skierowane tylko do jednej społeczności – o jej problemach, jej narzędziami, w jej języku, z jej aktorami i artystkami? Jak dziś definiować i urzeczywistniać misję instytucji kultury? Jak przygotować się na przyszłość?

Świadomi, że na powyższe pytania możemy odpowiedzieć, tylko współdziałając, inicjujemy otwartą sieć, a wraz z nią cykl spotkań organizatorek i organizatorów kultury – zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów. Wspólnie z wami chcielibyśmy zbudować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa wielokulturowego. Spotkania będą się odbywać co dwa miesiące w różnych miastach Polski, a ich opiekunami będą: Malta Festival Poznań, CK Zamek, Pawilon, Teatr Polski (Poznań), Europejskie Centrum Solidarności i Teatr Szekspirowski (Gdańsk), Teatr Powszechny i Strefa WolnoSłowa (Warszawa), Teatr Łaźnia Nowa i Centrum Wielokulturowe (Kraków), Galeria Labirynt (Lublin). W otoczeniu, w którym coraz częściej do głosu dochodzi ksenofobiczny dyskurs, kreowanie przestrzeni dialogu i niezależnej współpracy jest zadaniem szczególnie istotnym.


Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 27–28 czerwca, podczas Malta Festival Poznań. Będzie ono próbą diagnozy sytuacji, okazją do przyjrzenia się zagranicznym instytucjom, które w ciągu ostatnich lat przeszły transformację w podejściu do społeczeństwa wielokulturowego – realizują one nie tylko pojedyncze projekty, lecz także pracę z mniejszościami etnicznymi, którą wpisały w całościową strategię działania instytucji. W jakim stopniu ich doświadczenie może być dla nas inspirujące? Jakie są podobieństwa i różnice? Przyjrzymy się też oddolnym inicjatywom kulturalnym i artystycznym, zakładanym przez osoby z doświadczeniem migracyjnym w Polsce. Zapraszamy na prezentacje, dyskusje, a przede wszystkim pracę w grupach roboczych, która pozwoli nam poznać się, przedyskutować najpilniejsze potrzeby, wymienić się ideami i praktykami, wspólnie poszukać rozwiązań, a także rozpocząć planowanie niezbędnych zmian na styku polityki migracyjnej i kulturalnej w Polsce.

Harmonogram spotkań: 

27.06 PAWILON, ul. Ewangelicka 1 

 

11.00 – 11.30 Mapowanie sieci – przywitanie i zapoznanie uczestniczek i uczestników spotkania

 

11.30 – 12.15 Integracja społeczna osób z doświadczeniem migracyjnym / uchodźczym w Polsce – prezentacja raportu z 2022 r. i dyskusja

prof. UAM dra hab. Izabella Main (Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

12.15 – 13.00 Instytucja kultury i społeczeństwo międzykulturowe w Brukseli – prezentacja i dyskusja

Michael de Cock (KVS, Bruksela, Belgia)

 

13.15 – 14.00 Oddolne praktyki dekolonialne i międzykulturowe w Berlinie – prezentacja i dyskusja

Daniellis Hernandez (SAVVY Contemporary, Berlin, Niemcy)

 

14.00 – 15.00 przerwa

 

15.00 – 15.45 Budowanie międzykulturowej wspólnoty w Atenach – prezentacja online
i dyskusja

Niovi Zarampouka-Chatzimanou (Victoria Square Project, Ateny, Grecja)

 

15.45 – 16.45 Zagraniczne doświadczenia i metodologie pracy a perspektywa polska

– praca w grupach roboczych

 

17.00 – 18.00 Prezentacja pracy grup roboczych i dyskusja

28.06 CK ZAMEK, Sala Prób (3 piętro), ul. Św. Marcin 80/82 

10.00 – 11.30 Z perspektywy zagranicznych artystek i organizatorów kultury mieszkających w Polsce – prezentacje i dyskusja, m.in. Maria Beburia i Taras Gembik (Solidarny Dom Kultury „Słonecznik” – „Соняшник”, Warszawa), Olga Strizhniova (Klubokawiarnia MY, Poznań), Youssef Chadid (Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu)

 

11.45 – 15.15 [w tym przerwa 13.00 – 14.00] Redefinicja misji, programu, sposobu organizacji pracy i relacji z odbiorcami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych – kolektywna praca metodą open space

moderacja: Agnieszka Bułacik (New Visions)

 

15.30 – 17.00 prezentacja pracy grup roboczych i dyskusja podsumowująca