Stypa

Czas

1H

Język

pl

Realizacja

Koncepcja, realizacja, performans: Victoria Myronyuk

Stypa to inscenizowane spotkanie przy stole, podczas którego jest podejmowany temat pamięci uczestników i uczestniczek o ich przeszłości: bliskich osobach, wydarzeniach, relacjach. Victoria Myronyuk poprowadzi ceremonię dedykowaną swojej prababci Agaty, która po II wojnie światowej musiała opuścić Horodenkę i przenieść się na Dolny Śląsk. Prababcia artystki, podobnie jak ona sama, znalazła się w Polsce z powodu agresji rosyjskiej w Ukrainie. Victoria dzieli się wynikami swoich badań nad życiem Agaty i opowieścią o odbudowie jej domu, łącząc własne historie ze wspomnieniami uczestników i uczestniczek o ich bliskich. Odpowiadając na potrzebę pamiętania, kreuje niewidzialny i kruchy pomnik przeszłości, a także wspólną teraźniejszość i możliwą przyszłość.

Artystka od kilku lat dekonstruuje lub rekonstruuje struktury rytualne, wypróbowuje ich możliwości w tworzeniu nowych praktyk performatywnych – takich, które będą mogły budować bliskość, pogłębiać zaufanie, ułatwiać dzielenie się doświadczeniami i historiami. Kameralność i asceza scenograficzna to podstawowe cechy twórczości Victorii, pozwalające widzom i widzkom zanurzyć się w doświadczaniu bycia z innymi i z samym sobą.