Daty

28.06 / 19:00

Daty

28.06 / 19:00

Czas

1H30

Język

en / pl / ua

Bilety

zapisy TUTAJ

Realizacja

Koncepcja, realizacja: Michael Douglas Kollektiv, współpraca: Dana Caspersen. Maltański pokaz projektu odbywa się dzięki wsparciu Perform Europe Platform.

Концепція, реалізація: Міхаель Дуглас Kollektiv, співпраця: Дана Касперсен

Мальтійський показ проєкту відбувається завдяки підтримці Perform Europe Platform

Partnerzy

Dana Caspersen jest cenioną, amerykańską mediatorką konfliktów, która od dziesięcioleci występuje na międzynarodowych scenach jako tancerka i choreografka. The Michael Douglas Kollektiv, założony w Kolonii w 2009 r., jest znany z praktyki choreograficznej otwartej na proces kolektywny i interdyscyplinarne myślenie. We wspólnym projekcie twórcy wykorzystali ruch i dialog, by umożliwić proces zbiorowego myślenia poświęcony kluczowym wyzwaniom w naszych spolaryzowanych społeczeństwach. Wypracowali praktyki, np. sprawiedliwość naprawczą, mające na celu stworzenie sprawiedliwszych, bezpieczniejszych i lepiej połączonych społeczeństw.

Uczestniczki i uczestnicy wydarzenia wkroczą w przestrzeń gry, w której zderzają się choreografia, performans i zaangażowanie w konflikt. Wspólnie zastanowimy się, dlaczego i gdzie polaryzacja pojawia się w nas samych i naszym społeczeństwie. Jaką rolę odgrywamy jako jednostki i społeczności w niszczeniu lub tworzeniu więzi? Jakie mechanizmy promują lub osłabiają polaryzację społeczną?

Prezentacja The Polarity Party w ramach Malta Festival Poznań jest częścią międzynarodowego tournée pt. Sztuka konfliktu i dialogów naprawczych: gdzie spotykają się choreografia i rozwiązywanie konfliktów, dofinansowanego w ramach programu Perform Europe.

Koordynatorem tournée jest Europejskie Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej, organizacja pozarządowa nawołująca do wykorzystania dialogu jako środka umożliwiającego jednostkom i społecznościom znajdywanie rozwiązań problemów (takich jak konflikty czy przestępczość). Pozostałymi partnerami są Bucharest Fringe Festival (Rumunia) i Malta Festival Poznań (Polska).

***UA***

Учасники і учасниці події увійдуть в простір гри, в якій перетинаються хореографія, перформанс і залучення в конфлікт. Разом ми поміркуємо, чому і де поляризація з’являється в нас самих і в нашому суспільстві. Яку роль ми відіграємо як особистості і спільноти в руйнуванні або створенні зв’язків? Які механізми посилюють або ослаблюють поляризацію? Митці використали рух і діалог, щоб запустити колективне мислення, присвячене ключовим викликам наших суспільств.