Wesele wielkopolskie

Daty

02.07 / 22:00

Daty

02.07 / 22:00

Czas

1H45

Bilety

wstęp wolny / вхід вільний

Realizacja

Kompozycja, transkrypcja: Michał Fetler, Rafał Zapała, współpraca merytoryczna i kompozycyjna: Jacek Hałas, Malwina Paszek.

***UKR***

Міхал Фетлер, Рафал Запала: композиція, транскрипція, Яцек Галас, Мальвіна Пашек: кураторська і композиційна співпраця, виконання: Polmuz.

Dodatkowe informacje

Przeczytaj tekst Jacka Hałasa: Wesele wielkopolskie

Wyjątkowa opowieść, w której wielkopolska muzyka ludowa zyskuje zaskakujący wymiar. Artyści sięgnęli do nagrań archiwalnych, tekstów i materiałów z badań terenowych zebranych przez poznańskich etnomuzykologów, by radykalnie „zreinterpretować” muzykę tradycyjną regionu. Każdy z czworga twórców opracował osobny etap ceremonii, który wykona z zaproszonymi przez siebie gośćmi. Twórcy, podążając za performatywnym potencjałem rytuału, przypomną go i opowiedzą na nowo w żywiołowym koncercie na finał Malty.

Na finał Malta Festival Poznań 2022 proponujemy wyjątkową opowieść, w której wielkopolska muzyka ludowa zyskuje nowy wymiar. Michał Fetler i Rafał Zapała wraz z zespołem Polmuz zaprosili do współpracy poznańskich muzyków sceny neofolkowej, Malwinę Paszek i Jacka Hałasa, by radykalnie „zreinterpretować” muzykę tradycyjną regionu.

Artyści odwołali się do zbiorów, w których skład wchodzą teksty, melodie i taneczne układy, (m.in. Wesele krotoszyńskie, Wesele zbąszyńskie, wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wesele szamotulskie), nagrań archiwalnych i zbiorów Oskara Kolberga oraz materiałów z badań terenowych, zrealizowanych w Wielkopolsce w latach 60.–80. przez poznańskich etnomuzykologów.

Tradycyjne wesele – najważniejszy ze społecznych rytuałów przejścia – opierało się na bogatej strukturze muzycznej i rozbudowanym scenariuszu angażującym wszystkich uczestników społeczności. Było zbudowane na silnej żeńsko-męskiej polaryzacji, kreując jakby dwa oddzielne doświadczenia – „męskie” i „żeńskie” części obrzędu.

Artyści, podążając za performatywnym potencjałem rytuału, opowiedzą go na nowo. Każde z czworga twórców – Michał Fetler, Rafał Zapała, Malwina Paszek i Jacek Hałas – opracuje osobny etap ceremonii, który wykona z zaproszonymi przez siebie gośćmi – reprezentantami poznańskiego środowiska muzycznego.

***UKR***

Унікальна історія в якій великопольська народна музика набуває несподіваного виміру. Артисти звернулись до архівних записів, текстів і матеріалів з польових досліджень, зібраних познанськими  етномузикологами, щоб радикально «інтепретувати» традиційну музику регіону.  Кожен з чотирьох артистів опрацював окремий етап церемонії, який виконає із запрошеними гостями. Артисти, слідуючи за перформативним потенціалом ритуалу, нагадають його і розкажуть заново у живому концерті на завершення Мальти.