Wideo / dzień 1

28/06/2022
[…] wszystkie kultury tworzą świat i są potrzebne, aby mogły powstawać różne projekty i energie.
– mówi Pierre Berthelot, członek i założyciel francuskiej grupy teatralnej Générik Vapeur.