Wideo / dzień 2

29/06/2022
Pracowaliśmy wcześniej z różnymi bajkami dla dzieci. Zainteresowały nas te z nich, których tematy dotyczą też świata dorosłych. Wybraliśmy takie bajki, które nas najbardziej poruszyły i dotyczą sytuacji, w której znajdujemy się teraz.”
– mówi Natallia Levanava z Diafilm Live.