Wideo / Luk Perceval „Caly smutek Belgii”

6/07/2022

Uważam, że odnosimy się nie tylko do „Całego smutku Belgii” ale do smutku całego świata. […] Oglądając spektakle po długim czasie od ich powstania, ich tematyka wydała mi się nagle niezwykle aktualna w dzisiejszym świecie, szczególnie w odniesieniu do kwestii władzy, supremacji białej rasy, wojny z terroryzmem, siły pieniądza, sytuacji na giełdzie. Te przedstawienia pokazują, jak mali ludzie w małym kraju, takim jak Belgia, wpisali się w historię, jak starali się w niej odnaleźć i przetrwać.

– podsumowuje trylogię Luk Perceval, bohater międzynarodowego nurtu programowego Portret Artysty.