Kreszany

Daty

03.07 / 21:30

Daty

03.07 / 21:30

Czas

1H40

Język

pl, ukraińskie napisy

Bilety

wstęp wolny

Realizacja

Reżyseria: Olena Apczel, tekst i dramaturgia: Olga Maciupa, Olena Apczel, Wojtek Zrałek-Kossakowski, scenografia i kostiumy: Natalia Mleczak, muzyka: Mateusz Zegan, reżyseria światła Paweł Walicki, choreografia: Anna Steller, wideo: Paweł Szymkowiak, obsada: Natalia Bielecka, Agnieszka Bieńkowska, Ryszarda Bielicka-Celińska, Beata Deutschmann, Aleksandra Malecka, Mirosława Żak, Paweł Charyton, Tomasz Muszyński, koprodukcja: Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, premiera: 6.12.2021

***UK***

Режисура: Олена Апчел, текст і драматургія: Ольга Мацюпа, Олена Апчел, Войтек Зралек-Коссаковський, сценографія і костюми: Наталія Млечак, музика: Матеуш Зеґан, режисура світла: Павел Валіцький, хореографія: Анна Стеллер, відео: Павел Шимковяк, в ролях: Наталія Бєлецька, Аґнєшка Беньковська, Ришарда Бєліцька-Целінська, Беата Дойчман, Александра Малецька, Мірослава Жак, Павел Харитон, Томаш Мушинський, копродукція: Театр Заґлембя в Сосновці, Театр Лазня Нова в Кракові, прем’єра: 6.12.2021

Wspomnienia i wyobrażenia powstają w tym samym miejscu mózgu. To, co pamiętamy niekoniecznie jest wiernym zapisem przeszłości, stanowi raczej jej wyobrażenie. A to, jak wyobrażamy sobie naszą przeszłość kształtuje naszą przyszłość. Wyobraźmy więc sobie, że wyrastamy z kultury, której pamięć osadzona jest głęboko w słowiańszczyźnie pełnej różnych bogów i bogiń. Czy taka kultura byłaby bardziej otwarta, niż ta znana nam z naszej rzeczywistości? Czy byłoby w niej więcej miejsca na czułość, a mniej na wstyd? Czy byłaby mniej wykluczająca? Сzy bardziej słyszalne byłyby w niej kobiece głosy? Czy w takiej kulturze ból byłby narzędziem oczyszczenia, a nie zemsty? Jeśli taka kultura nie zachowała się w żadnych archiwach, to czy jest możliwe, że przetrwała w nas?

Kreszany to dokument ruchu i pieśni o przerywaniu cyklu niepamiętania. Zbudowana na podstawie prawdziwych i wyobrażonych wierzeń słowiańskich baśń-rytuał, w której wszystko ma swoje – inne niż to, które znamy – miejsce.

***UK***

Крешани

Спогади і уява утворюються в одному відділі мозку. Те, що ми пам’ятаємо, необов’язково є правильним записом минулого, це радше те, як ми його уявляємо. Уявімо ж собі, що ми виростаємо з культури, пам’ять якої сповнена різними старослов’янськими богами і богинями. Чи була б така культура більш відкритою, читливою, інклюзивною? Крешани це казка-ритуал, збудована на основі реальних і уявлених слов’янських вірувань, документ руху і пісні про переривання циклу непам’ятання.