Dzień 1 / Malta Festival Poznań 2022

[…] wszystkie kultury tworzą świat i są potrzebne, aby mogły powstawać różne projekty i energie.
– mówi Pierre Berthelot, członek i założyciel francuskiej grupy teatralnej Générik Vapeur.