Więcej niż święto teatru. Zapowiedź Mariusza Rabendy.

fot. Klaudyna Schubert

Oczywiście teatr jest dziedziną wiodącą, bez której Festiwalu Malta by nie było. Współcześnie jednak zacierają się granice pomiędzy teatrem klasycznym, tańcem, performance’em. W rzeczywistości teatralnej coraz bardziej uczestniczą widzowie. Są do niej wciągani, zapraszani. Współczesne festiwale teatralne to wydarzenia łączące wiele dziedzin sztuki. My także chcemy być na bieżąco. Wpisywać się w te dobre – moim zdaniem – trendy.

wyjaśnia Dorota Semenowicz, programerka festiwalu.